Contact us

Headquarters: No.7, Shajing East Road, Yongxing Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou


Sales Department: 0086 20-29896052

                             National (within China) free service hotline: 4008-304-668


Categories

Contact Us

Contact: UKE Ford

Phone: +86-20-86333975

Tel: +86-139-980-29992

E-mail: jackuke@163.com

Add: 7 Sajing East Road,Yongxing Village,Taihe Town,Baiyun District Guangzhou